Znajdziecie na niej konspekty wykładów z ekologii ogólnej, wyniki egzaminów, proponowane tematy prac magisterskich oraz komunikaty dotyczące naszych zajęć: wykładów i ćwiczeń.

... jeżeli wędrówki naukowe po zagadnieniach ekologicznych uznacie za zbyt zagmatwane i zatęsknicie za nieskomplikowanymi rozwiązaniami, które mogłyby prosto, łatwo i przyjemnie opisać zjawiska ekologiczne w biosferze, to przypomnijcie sobie słowa noblisty F. Jacoba: «Teoria, która wyjaśnia zbyt wiele, w rezultacie nie wyjaśnia niczego»...

Jolanta Stawicka