Literatura do wykładów ZIP

Proponowana literatura do zajęć EKOLOGIA - wykłady

 

1.      Falińska K. 1996: Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacje, zbiorowiska, procesy. PWN – (w-dy Sukcesja ekologiczna, Biocenoza, Kontinuum i diskontinuum, Populacje)

2.       Krebs Ch. J. 1996: Ekologia. PWN

3.      Weiner J. 1999: Życie i ewolucja biosfery. PWN

4.      Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2004: Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wyd. SGGW (w-d Różnorodność biologiczna, strategie rozrodu w populacjach)

5.      Andrzejewski R., Falińska K. 1986: Populacje roślin i zwierząt. Ekologiczne studium porównawcze. PWN (w-d Populacje)

6.      Odum E. P. 1977: Podstawy ekologii. PWRiL (w-d Energia i materia w biosferze)

7.      Trojan P. 1975: Ekologia ogólna. PWN (w-d Biocenoza)

8.      Begon M., Mortimer M. 1989: Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWRiL

9.      Więckowski S., 1999: Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza Brandta (w-dy: Energia i materia w biosferze, Biocenoza, Sukcesja ekologiczna, populacje)

10.  Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. 2002: Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

11.  Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R. 2002: Krótkie wykłady: Ekologia. PWN, Warszawa (w-dy: Energia i materia w biosferze, Biocenoza, Sukcesja ekologiczna, populacje)

12.  Pianka E.R. 1981: Ekologia ewolucyjna, PWN, Warszawa

13.  Krebs J. R., Davies N.B. 2001: Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

14.  Falińska K. 1990: Osobnik, populacja, fizjocenoza. PWN

15.  Remmert H., 1985: Ekologia. PWRiL

16.  Duvigneaud P. 1975: Biosfera jako środowisko życia. PWRiL

17.  Collier B.D., Cox G.W., Johnson A.W. Miller Ph. C. 1978: Ekologia dynamiczna. PWRiL (w-dy: Energia i materia w biosferze, Biocenoza, Sukcesja ekologiczna, populacje)